Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 nov 2018
Zie meerZie minder
 

This national annex records the choices made from the options given in NEN‑EN 1992‑4:2018 and lays down the values applicable to the Netherlands for the nationally established parameters.
It also includes additional texts that do not conflict with the actual standard.

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 nov 2018
Zie meerZie minder
 

OPMERKING    Alleen de inhoud van de Nederlandse bijlage staat open voor commentaar.

Dit document stelt de grondslagen vast voor de identificatie en beschrijving van grond en is bedoeld om samen te worden gelezen met ISO 14688‑2, dat de basis van de classificatie van die materiaaleigenschappen beschrijft die het meest gangbaar zijn voor grond voor ontwerpdoeleinden.

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 nov 2018
Zie meerZie minder
 

OPMERKING 1       Alleen de inhoud van de Nederlandse bijlage staat open voor commentaar.

OPMERKING 2                 Bij NA.4 en NA.5 worden voorstellen van commentaargevers extra op prijs gesteld, omdat RAW-richtlijnen in de toekomst mogelijk worden vervangen door andere richtlijnen.

Dit document stelt de basisprincipes vast voor de classificatie van de materiaaleigenschappen die het meest worden gebruikt voor grond voor ontwerpdoeleinden. Deze norm is bedoeld om samen te worden gelezen met ISO 14688‑1, die regels geeft voor de identificatie en de beschrijving van grond.