details normontwerp

Documentnummer:Ontw. 8701/A1
Type:NEN
Commissie:Technische Grondslagen voor Bouwconstructies
Commissie naam:351001
Recensie gepubliceerd:dinsdag 18 dec 2018
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 1 mrt 2019
Categorieën:Bouw
Contact email:mark.lurvink(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

In deze norm zijn de belastingen weergegeven zoals die moeten worden gehanteerd bij verbouw, waaronder begrepen reparatie, geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van de constructie, alsmede bij de beoordeling of een bestaande bouwconstructie mogelijk moet worden afgekeurd. Deze norm moet worden gebruikt in samenhang met NEN 8700, de normenreeks NEN‑EN 1991, en alle overige delen van de Eurocodes, NEN-EN 1990 t/m NEN-EN 1999, inclusief de nationale bijlagen.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.