details normontwerp

Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
Documentnummer:Ontw. NEN 1087
Type:NEN
Commissie:Klimaatbeheersing in gebouwen
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 15 feb 2019
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.