details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7776
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Commissie naam:390020
Recensie gepubliceerd:dinsdag 17 mrt 2020
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 jul 2020
Categorieën:Milieu
Contact email:marina.maroulakis(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Het doel van deze norm is de monsternemende partij handvatten te geven voor de bepaling van de bijdrage van de bemonstering aan de onzekerheid van resultaten van kwantitatieve chemische, fysische en microbiologische meetprocedures.

De bijdrage betreft de bemonstering inclusief alle bewerkingen die leiden tot het verkrijgen van het laboratoriummonster en sluit daardoor aan op de bepaling van de meetonzekerheid voor laboratoriummonsters die voor fysische en chemische meetprocedures is vastgelegd in NEN 7779 en voor microbiologische meetprocedures in ISO 19036.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.