details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NPR 4500
Type:NPR
Commissie:Milieukwaliteit
Commissie naam:390020
Recensie gepubliceerd:donderdag 28 jan 2021
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 1 mei 2021
Categorieën:Milieu
Contact email:jeroen.pieterse(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze praktijkrichtlijn geeft een toelichting op het gebruik van de NEN-EN 14175-normenserie. Deze normenserie en dus ook deze praktijkrichtlijn beschrijven de veiligheidseisen en prestatiecriteria, de beproevingsmethoden voor typetest voor op locatie en geven aanbevelingen voor installatie en onderhoud.

De keuze voor een bepaalde zuurkast wordt mede bepaald door het gebruik. Zo kunnen aan zuurkasten voor R&D-toepassing andere eisen worden gesteld dan aan zuurkasten gebruikt voor routineanalyses.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.