details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 6693
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Commissie naam:390020
Recensie gepubliceerd:dinsdag 19 apr 2022
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 15 jul 2022
Categorieën:Milieu
Contact email:Paul.Folten(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm is van toepassing op de beschrijving van (water)bodem, grondwater, grond en baggerspecie, inclusief de waarnemingsmethoden in het veld en de veldtesten voor milieukundig onderzoek.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.