details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 5725:2022
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Commissie naam:390020
Recensie gepubliceerd:woensdag 15 jun 2022
Einddatum commentaartermijn:donderdag 15 sep 2022
Categorieën:Milieu
Contact email:paul.folten(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm beschrijft de werkwijze voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bronnen van bodemverontreinigingen en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem en partijkeuringen. Daarnaast dient het milieuhygiënisch vooronderzoek als basis voor de strategie en hypothese bij de uitvoering van monsterneming, veld- en laboratoriumonderzoek.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.