details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 6519:2023
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Commissie naam:390020
Recensie gepubliceerd:donderdag 16 nov 2023
Einddatum commentaartermijn:donderdag 15 feb 2024
Categorieën:Milieu
Contact email:Hein.Goeyens(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

NEN 6519 beschrijft de methode voor het uitzoeken en analyseren van levende macrofaunamonsters afkomstig uit het oppervlaktewater en de waterbodem. Het doel van de analyse is zo goed en efficiënt mogelijk vaststellen welke macrofauna in het monster aanwezig is. Deze norm behandelt eventuele analysehandelingen in het veld, het transport naar het laboratorium, de opties voor voorbehandeling, de technieken voor het uitzoeken, de manieren om met hoge aantallen om te gaan en het conserveren en determineren van de macrofauna.

De beschreven uitzoekmethodes zijn geschikt voor het uitzoeken van monsters die verzameld zijn volgens de multihabitatmethode of een vergelijkbare methode. De analyseresultaten geven een betrouwbaar beeld van de soortensamenstelling en een ordegrootte van de abundantie, en zijn geschikt voor het uitvoeren van ecologische beoordelingen.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.