details normontwerp

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
Documentnummer:Ontw. NEN-EN 1992-1-1+C2/NB/A1
Type:NEN
Commissie:TGB Betonconstructies
Einddatum commentaartermijn:maandag 15 jul 2019
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.