details normontwerp

Milieu, voedingsmiddelen, diervoeders, minerale vaste brandstoffen en vaste biobrandstoffen – Bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid
Documentnummer:Ontw. NEN 7776
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 jul 2020
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.