details normontwerp

Framework including principles and requirements for assessing and reporting investments and financing activities regarding climate change
Documentnummer:ISO/DIS14097
Type:NEN
Commissie:ISO Managementnormen Klimaatadaptatie
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 jul 2020
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.