details normontwerp

Performance testing of NIRS systems on animal slurry composition - Laboratory measurements
Documentnummer:Ontw. NEN 7850:2022
Type:NEN
Commissie:Meststoffen
Einddatum commentaartermijn:donderdag 1 dec 2022
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.