details normontwerp

Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op persoonlijke gezondheidsinformatie
Documentnummer:Ontw. NEN 7513:2023
Type:NEN
Commissie:Informatievoorziening in de zorg
Einddatum commentaartermijn:woensdag 15 nov 2023
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.