details normontwerp

Veilig werken aan e-voertuigen
Documentnummer:Ontw. NEN 9140:2023
Type:NEN
Commissie:Werkvoorschriften (NEC 623)
Einddatum commentaartermijn:woensdag 15 nov 2023
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.