details normontwerp

Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
Documentnummer:NEN 5077:2019/A1:2024 2e Ontw.
Type:NEN
Commissie:Geluidwering in gebouwen
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 12 jul 2024
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.