details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN-EN 1997-1+C1+A1/NB+C1/A1
Type:NEN
Commissie:Geotechniek
Commissie naam:351006
Recensie gepubliceerd:woensdag 19 dec 2018
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 15 mrt 2019
Categorieën:Bouw
Contact email:carloes.pollemans(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Met de publicatie van dit wijzigingsbladontwerp wordt een wijziging voorgesteld van de nationale bijlage bij NEN‑EN 1997‑1+C1+A1:2016 (en daarmee automatisch ook van NEN 9997‑1+C2:2017). Deze wijziging houdt in dat berekening nummer 5 van tabel 9.d in de beoordeling van een grondkerende constructie volledig afhankelijk wordt van de gevolgklassen CC/RC volgens NEN‑EN 1990+A1+A1/C2:2011.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.