Geef commentaar op NEN normontwerpen.

Geef commentaar op NEN normontwerpen.

Zoek

 

Lees

 

Commentaar

 

Deel

 

Gebruik de zoekbalk onder of blader op onderwerp om relevante normen voor uw bedrijf te vinden

Lees en wijzig de huidige norm en bedenk hoe dit u en uw zaken kan beïnvloeden

Geef commentaar op het normontwerp en werk mee aan het resultaat!

We maken het makkelijk voor u om normen en commentaren te delen met collega's

Welkom bij het NEN-systeem voor normontwerpen. U kunt hier normontwerpen inzien en op eenvoudige manier van commentaar voorzien!

NEN streeft een open en transparant normalisatieproces na. De betrokkenheid van belanghebbende marktpartijen (‘stakeholders’), en dus een breed draagvlak, is een van de fundamentele principes van normalisatie. Een belangrijke stap in het ontwikkelingsproces is de openbare commentaarronde, waarbij alle marktpartijen de gelegenheid wordt geboden commentaar te leveren op een normontwerp.

Bovendien doet NEN er alles aan om normen leesbaar en eenduidig, zonder bovenwettelijke eisen op te stellen. De overheid noemt dit "lastenarm maken". U kunt hier meer over lezen in de checklist lastenarm maken normen.

NEN heeft besloten alle nationale normontwerpen via het systeem voor normontwerpen aan te bieden. Tevens heeft NEN besloten om een beperkt aantal relevante internationale normontwerpen via het systeem aan te bieden.

De normcommissie houdt zelf de beslissende stem of het commentaar ook daadwerkelijk zal worden verwerkt. De zorgvuldige procedure om commentaargevers te beantwoorden blijft gehandhaafd. Ingediende commentaren worden door de normcommissie beoordeeld en evt. verwerkt in de definitieve versie van de norm. Na beoordeling wordt aan commentaargevers het resultaat van de behandeling van het commentaar door de normcommissie teruggekoppeld. Als commentaar niet wordt overgenomen wordt dit onderbouwd in de terugkoppeling.

Definitieve normen en normontwerpen op papier/digitaal zijn te verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.

 

Meest Populaire Normontwerpen

 

Ontw. NPR 9998

Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Grondslagen voor aardbevingsbelastingen: Geïnduceerde aardbevingen

Einddatum: woensdag 1 apr 2015

NEN 7909 Ontw.

Slipweerstand van beloopbare oppervlakken - Eis en bepalingsmethode

Einddatum: maandag 1 jun 2015

NEN 5096/A1 Ontw.

Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

Einddatum: vrijdag 1 mei 2015

prEN 16844:2015

Aesthetic medicine services - Non-surgical medical procedures

Einddatum: zondag 17 mei 2015