Zorg & Welzijn

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Geurmetingen (390040)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 nov 2018
Zie meerZie minder
 

Deze voornorm beschrijft een werkwijze voor het vaststellen van de aard van een geur, of hinderpotentieel, aan de hand van één of meer hedonische waarden van deze geur. De hedonische waarde van een geur wordt vastgesteld door met een olfactometer meerdere concentraties boven de geurdrempel aan te bieden aan een panel van gekwalificeerde, onafhankelijke waarnemers. De panelleden wordt gevraagd de aangeboden geurconcentraties te beoordelen op aangenaamheid op een schaal van uiterst aangenaam tot uiterst onaangenaam. Hedonische waarden zijn bepaalde geurconcentraties en worden uitgedrukt in een aantal Europese geureenheden per m3 (ouE/m3).

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: ISO CASCO (ISO CASCO/WG46)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 10 nov 2018
Zie meerZie minder
 

This document contains general principles and requirements for the competence, consistent operation and impartiality of bodies providing validation/verification as conformity assessment.