Zorg & Welzijn

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 mrt 2018
Zie meerZie minder
 

De in NEN 7513 voorgeschreven wijze van logging heeft als doel een betrouwbaar overzicht te kunnen leveren van de gebeurtenissen waarbij persoonlijke gezondheidsinformatie is verwerkt. Wanneer voldaan is aan de norm is het mogelijk achteraf een overzicht te geven van de gebeurtenissen waarbij persoonlijke gezondheidsinformatie is vastgelegd, ingezien of anderszins verwerkt.