Zorg & Welzijn

Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 26 okt 2021
Zie meerZie minder
 

NEN 7512 heeft betrekking op de beveiliging van gegevensuitwisseling tussen partijen die niet in hetzelfde beveiligingsdomein zitten. Hierbij wordt in beginsel verondersteld dat de verschillende uitwisselende partijen hun eigen (interne) informatiebeveiliging op orde hebben door naleving van NEN 7510 of vergelijkbaar.

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Preventief gezondheidsonderzoek (304003)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 10 dec 2021
Zie meerZie minder
 

Deze kwaliteitsstandaard geeft een kwaliteitskader voor preventief gezondheidsonderzoek (PGO). Een preventief gezondheidsonderzoek wordt verricht voor een persoon of foetus.