Hoofd Categorieën

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 feb 2023
Zie meerZie minder
 

NEN 7540 bevat eisen voor het vergroten van de interoperabiliteit van de elektronische verwerking en uitwisseling van de BgZ tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. Het gaat om medisch specialistische zorg die valt binnen het toepassingsgebied van deze norm, en de door de instellingen te gebruiken informatiesystemen. Zorgaanbieders zullen deze informatiesystemen ter beschikking stellen aan zorgverleners.

Commissie: 351269 (Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 mrt 2023
Zie meerZie minder
 

NEN 8026 biedt een methodiek die helpt bij het bepalen van de instandhoudingseisen van bestaande fysieke assets in de gebouwde omgeving. Deze eisen kunnen variëren in tijd, per asset en per locatie (gedifferentieerde instandhoudingsniveaus). Ze worden bepaald aan de hand van de beleidsdoelen van de organisatie, waardeaspecten en portfoliobesluiten. Daarnaast biedt deze norm een gemeenschappelijke terminologie.

De methodiek is bedoeld voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheren van bestaande fysieke assets in de gebouwde omgeving en voor de professionals die deze organisaties ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.