Hoofd Categorieën

Commissie: Gasdistributieleidingen (349008)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 30 sep 2023
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft algemene functionele eisen voor leidingen met een bedrijfsdruk van maximaal 16 bar (1,6 MPa) voor het distribueren van gasvormige brandstoffen die voldoen aan de bepalingen opgenomen in de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas-RNB. De norm heeft betrekking op de leidingen vanaf het punt van gasinvoeding tot aan het punt van levering.

Deze norm is van toepassing op ontwerp, aanleg, in en uit bedrijf nemen, bedrijfsvoering, onderhoud en renovatie van leidingen en alle daarmee samenhangende werkzaamheden.

Commissie: Gasdistributieleidingen (349008)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 30 sep 2023
Zie meerZie minder
 

Als aanvulling op de algemene functionele eisen volgens NEN 7244-1 geeft deze norm specifieke functionele eisen voor polyetheen (PE) leidingen met een maximale bedrijfsdruk (MOP) van 10 bar (1,0 MPa) en een bedrijfstemperatuur van –20 °C tot en met +40 °C.

Deze norm is van toepassing op ontwerp, aanleg, kwaliteitscontrole en sterkte- en dichtheidsbeproeving van nieuwe PE-leidingen die in bedrijf worden genomen vanaf het moment van publicatie van deze norm.

Commissie: Gasdistributieleidingen (349008)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 30 sep 2023
Zie meerZie minder
 

Als aanvulling op de algemene functionele eisen volgens NEN 7244-1 geeft deze norm specifieke functionele eisen voor stalen leidingen met een maximale bedrijfsdruk (MOP) van 1,6 MPa (16 bar) en een bedrijfstemperatuur van –20 °C tot en met +40 °C.

Deze norm is van toepassing op ontwerp, aanleg, kwaliteitscontrole en sterkte- en dichtheidsbeproeving van nieuwe stalen leidingen die in bedrijf worden genomen vanaf het moment van publicatie van deze norm.

Zie meerZie minder
 

Als aanvulling op de algemene functionele eisen volgens NEN 7244-1 geeft deze norm specifieke functionele eisen voor polyetheen (PE) leidingen met een maximale bedrijfsdruk (MOP) van 10 bar (1,0 MPa) en een bedrijfstemperatuur van –20 °C tot en met +40 °C.

Deze norm is van toepassing op ontwerp, aanleg, kwaliteitscontrole en sterkte- en dichtheidsbeproeving van nieuwe PE-leidingen die in bedrijf worden genomen vanaf het moment van publicatie van deze norm.

Commissie: Gasdistributieleidingen (349008)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 30 sep 2023
Zie meerZie minder
 

Als aanvulling op de algemene functionele eisen volgens NEN 7244-1 geeft deze norm specifieke functionele eisen voor leidingsystemen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) met een maximale bedrijfsdruk (MOP) van 200 mbar en een bedrijfstemperatuur tussen –20 °C en +40 °C.

Deze norm is van toepassing op ontwerp, aanleg, kwaliteitscontrole en sterkte- en dichtheidsbeproeving van nieuwe slagvast-PVC-leidingen die in bedrijf worden genomen vanaf het moment van publicatie van deze norm.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheid van Bouwwerken (351007)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 nov 2023
Zie meerZie minder
 

NEN 6068 geeft een gedetailleerde methode voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten in gebouwen

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Vooraf vervaardigde betonproducten (353055)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 nov 2023
Zie meerZie minder
 

Deze norm heeft betrekking op betonconstructies die geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd met vooraf vervaardigde betonproducten die voldoen aan NEN-EN 13369 en de eventuele specifieke productnorm en die worden belast door belastingen.
Dit deel van deze normenreeks geeft aanvullende regels voor het ontwerp en berekenen van betonconstructies met vooraf vervaardigde betonproducten en betonnen bouwdelen. De regels moeten worden toegepast samen met de geldende normen voor betonconstructies en vooraf vervaardigde betonproducten.

 

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Vooraf vervaardigde betonproducten (353055)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 nov 2023
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft aanvullende regels voor de vervaardiging, het ontwerp en het berekenen van systeemvloeren met vooraf vervaardigde kanaalplaten, eventueel voorzien van een ter plaatse gestorte druklaag. De regels zijn aanvullingen op de geldende normen voor betonconstructies en NEN-EN 1168. 

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Vooraf vervaardigde betonproducten (353055)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 nov 2023
Zie meerZie minder
 

Deze normen geeft aanvullende regels voor de vervaardiging, het ontwerp en het berekenen van met vooraf vervaardigde voorgespannen of gewapende breedplaten vervaardigde systeemvloeren, oftewel breedplaatvloeren. De regels zijn aanvullingen op de geldende normen voor betonconstructies en NEN-EN 13747. 

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheid van bouwwerken (351007)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 nov 2023
Zie meerZie minder
 

Deze NPR geeft een toelichting bij de methode voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten in gebouwen, zoals omschreven in NEN 6068:2020/Ontw. A1:2023. In deze NPR ligt de nadruk op de branduitbreiding via de gevel.

Categorieën:
Commissie: Cybersecurity & Privacy (381027)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 4 nov 2023
Zie meerZie minder
 

This document specifies common security requirements for internet-connected radio equipment. This document provides technical specifications for radio equipment, which concerns electrical or electronic products that are capable to communicate over the internet, regardless of whether these products communicate directly or via any other equipment.

Categorieën:
Commissie: Cybersecurity & Privacy (381027)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 4 nov 2023
Zie meerZie minder
 

The standard provides technical specifications for radio equipment processing personal data, traffic data or location data, which concerns electrical or electronic products that are capable to communicate over the internet, regardless of whether these products communicate directly or via any other equipment, childcare, toys or wearable radio equipment

Categorieën:
Commissie: Cybersecurity & Privacy (381027)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 4 nov 2023
Zie meerZie minder
 

Common security requirements for internet connected radio equipment that equipment enables the holder or user to transfer money, monetary value or virtual currency. This document provides technical specifications for radio equipment processing virtual money or monetary value, which apply to electrical or electronic products that are capable to communicate over the internet, regardless of whether these products communicate directly or via any other equipment.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische grondslagen voor bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 8 nov 2023
Zie meerZie minder
 

(1) prEN 1995-1-1 gives general design rules for timber structures.

(2) prEN 1995-1-1 also gives specific design rules for buildings and timber civil engineering works.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische grondslagen voor bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 8 nov 2023
Zie meerZie minder
 

(1) prEN 1991‑1‑7 provides actions and rules for safeguarding buildings and other civil engineering works against identifiable accidental actions.

(2) prEN 1991‑1‑7 also covers actions and rules for tying systems and key members; information on risk assessment; dynamic design for impact; actions for internal explosions; actions from debris.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische grondslagen voor bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 8 nov 2023
Zie meerZie minder
 

(1) This document gives principles and requirements for the use of numerical methods in the design of steel structures, more specifically for the ultimate limit state (including fatigue) and serviceability limit state verifications. It also gives principles and requirements for the application of advanced finite element (FE) and similar modelling techniques for numerical simulation which also covers safety assessment.

(2) This document covers general methodologies such as the finite element method (FEM), finite strip method (FSM) or generalized beam theory (GBT) for modelling, analysis and design of steel structures made of the following members and joint configurations:

a)     hot-rolled profiles,

b)    cold-formed members and sheeting,

c)     welded plated profiles,

d)    stainless steel profiles,

e)     plate assemblies,

f)     shell structures,

g)     welded and bolted joints.

In addition to the general design rules, specific additional rules can also be found in the relevant standard parts in EN 1993.

(3) This document contains harmonized design rules in terms of the application of the numerical modelling methods, development of the numerical models, application of analysis types, result evaluation methods, and determination of the resistance of steel structures for different limit states.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische grondslagen voor bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 8 nov 2023
Zie meerZie minder
 

(1) EN 1993‑5 provides rules for structural design of bearing piles and sheet piles made of steel.

(2) EN 1993‑5 provides rules for the structural design of steel elements for foundations and retaining structures constructed using steel piles.

(3) EN 1993‑5 is applicable to:

—    steel piled foundations for civil engineering works on land and over water;

—    temporary or permanent structures needed to carry out steel piling work;

—    temporary and permanent retaining structures made of continuous steel piling.

(4) EN 1993-5 does not apply to:

—    offshore platforms;

—    dolphins;

—    ground reinforcing elements.

NOTE          Ground reinforcing elements include rock bolts; soil nails; sprayed concrete; wire mesh and facing elements.

(5) EN 1993‑5 does not cover the following aspects:

—    geotechnical design;

—    seismic design.

(6) EN 1993‑5 provides methods for design by calculation and for design assisted by testing.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische grondslagen voor bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 8 nov 2023
Zie meerZie minder
 

This document is applicable to the assessment and retrofitting of buildings and bridges in seismic regions, namely as given in a) to c):

a) To provide criteria for the assessment of the seismic performance of existing individual buildings and bridges;

b) To describe the procedure to be followed in selecting necessary corrective measures;

c) To set forth criteria for the design of retrofitting measures (i.e. design, structural analysis including intervention measures, final dimensioning of structural parts and their connections to existing structural members).

Categorieën:
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351 001)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 8 nov 2023
Zie meerZie minder
 

(1) This document gives general design rules for the structural parts of bridges, i.e. structural members of importance for the reliability of the whole bridge or major parts of it, made of timber or other wood-based materials, either singly or compositely with concrete, steel or other materials.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische grondslagen voor bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 8 nov 2023
Zie meerZie minder
 

his document is applicable to the assessment and retrofitting of buildings and bridges in seismic regions, namely as given in a) to c):

a) To provide criteria for the assessment of the seismic performance of existing individual buildings and bridges;

b) To describe the procedure to be followed in selecting necessary corrective measures;

c) To set forth criteria for the design of retrofitting measures (i.e. design, structural analysis including intervention measures, final dimensioning of structural parts and their connections to existing structural members).