Milieu

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 feb 2024
Zie meerZie minder
 

NEN 6519 beschrijft de methode voor het uitzoeken en analyseren van levende macrofaunamonsters afkomstig uit het oppervlaktewater en de waterbodem. Het doel van de analyse is zo goed en efficiënt mogelijk vaststellen welke macrofauna in het monster aanwezig is. Deze norm behandelt eventuele analysehandelingen in het veld, het transport naar het laboratorium, de opties voor voorbehandeling, de technieken voor het uitzoeken, de manieren om met hoge aantallen om te gaan en het conserveren en determineren van de macrofauna.

De beschreven uitzoekmethodes zijn geschikt voor het uitzoeken van monsters die verzameld zijn volgens de multihabitatmethode of een vergelijkbare methode. De analyseresultaten geven een betrouwbaar beeld van de soortensamenstelling en een ordegrootte van de abundantie, en zijn geschikt voor het uitvoeren van ecologische beoordelingen.