Milieu

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 jun 2022
Zie meerZie minder
 

NEN 6597:2022 beschrijft een methode voor passieve monsterneming met behulp van siliconenrubbersheets (voor de meer apolaire organische parameters), POCIS en Speedisk (beide voor de meer polaire organische componenten) in zoete en brakke oppervlaktewateren en (niet sterk vervuilde) afvalwateren, gevolgd door een extractie ten behoeve van chemisch en/of toxicologisch onderzoek. De analyse van organische componenten en bioassays valt buiten deze norm.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 15 jul 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm is van toepassing op de beschrijving van (water)bodem, grondwater, grond en baggerspecie, inclusief de waarnemingsmethoden in het veld en de veldtesten voor milieukundig onderzoek.