Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Kasconstructies (351037)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jun 2020
Zie meerZie minder
 

This National Annex gives country related factors for design and construction of commercial production greenhouses in the Netherlands, for the professional production of plants (crops).

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jun 2020
Zie meerZie minder
 

Dit document stelt de grondslagen vast voor de identificatie en beschrijving van grond en is bedoeld om samen te worden gelezen met ISO 14688‑2, dat de basis van de classificatie van die materiaaleigenschappen beschrijft die het meest gangbaar zijn voor grond voor ontwerpdoeleinden. De van belang zijnde kenmerken zouden kunnen verschillen en daarom kunnen voor specifieke projecten of materialen meer gedetailleerde onderverdelingen van de beschrijvende en classificerende termen toepasselijk zijn.
 

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jun 2020
Zie meerZie minder
 

Dit document geeft de middelen aan waarmee grond kan worden ingedeeld in klassen met een vergelijkbare samenstelling en vergelijkbare geotechnische eigenschappen op basis van de resultaten van veld- en laboratoriumproeven met betrekking tot de geschiktheid voor geotechnische ontwerpdoeleinden.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: zondag 21 jun 2020
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp bevat wijzigingen die voortkomen uit het beschikbaar komen van een nieuwe versie van de webtool voor het bepalen van de piekgrondversnelling.