91.040 Gebouwen

Categorieën: 91.040 Gebouwen
Commissie: Toegankelijkheid van gebouwen (351067)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2024
Zie meerZie minder
 

Dit document beschrijft de eisen, gebaseerd op de functionele eisen van NEN-EN 17210, op het gebied van toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen. Dit document geeft technische prestatie-eisen en specificaties, en aanbevelingen, voor een toegankelijke en bruikbare gebouwde omgeving, volgens de Design for All/Universal Design-beginselen. In het document is aangegeven wat nodig is om aan deze beginselen te voldoen en zo een billijk en veilig gebruik voor een brede groep gebruikers mogelijk te maken.

Mensen die visueel beperkt zijn en meer informatie willen over het normontwerp, kunnen contact opnemen met toegankelijkheid@nen.nl. We sturen hen graag het normontwerp speciaal ontworpen voor mensen met een visuele beperking.