93.020 Grondwerken. Uitgravingen. Funderingen. Ondergrondse werken

Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 28 feb 2024
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft aanwijzingen voor de uitvoering en de uitwerking van in situ uit te voeren proefbelastingen met axiale krachten op funderingspalen voor:

-de bepaling van het draagvermogen voor druk- en trekbelasting;

-de vaststelling van de paalklassefactoren ap, as en at;

-de vaststelling van het karakteristieke last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen voor het ontwerp van de paalfundering;

-de toetsing van het last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen van de te onderzoeken fundering.